bafrahaberleri.com | Sizin için
HV
04 ARALIK Pazartesi 03:26
Advert

TARIMDA GERÇEKLER VE SAMİMİYET

Vural Yeşilyurt
Vural Yeşilyurt
Giriş Tarihi : 13-12-2019 11:05

Çoğunluğun ortak kanısı bu evet:

“Türkiye’nin geleceği tarım ve tarıma dayalı sanayidedir”

Elbette gerekli reformlar yapıldığı takdirde.

Yakalanacak bu ivmenin 275 milyonu besleyecek niteliğe sahip olacağı gerçeği çarpıcı değil de nedir?

Önemli tespitlerden biri de özellikle 1980’lerden sonra uygulanan politikalar, ülkemiz tarımını 30 yıldır sürekli geriye götürmüş ve kendi kendine yeten ülke konumundan, pek çok tarım ürününü ithal eden ülke haline dönüşmüş olması ile ilgili.

Kolaycılık, her zaman kendine zarar verir çünkü.

“Profesyonel çiftçi ve tarım Türkiye'nin kısa vadede tarım ürünü ihraç eden ülke haline dönüşmesine vesile olacak evet.

Bu konuda özellikle, Meclis’ten yeni geçen Toprak Koruma ve Arazi Kullanım (miras hukuku) Yasası, sosyal ve hukuki boyutları dikkate alınarak, bir an önce uygulamaya konulmalı.

Kırsal alan tanımı yeniden yapılmalı, köylü ile çiftçi tanımı ve ayırımı gerçekleştirilmeli.

Çiftçi ve çiftçilik profesyonel bir meslek haline dönüştürülmeli, bu amaçla bölgesel işletme büyüklükleri, işletme kapasite ve nitelikleri belirlenerek profesyonel çiftlikler kurulmalı.

Kırsal kalkınma stratejimiz mevcut büyük şehir yasası ile entegre olarak tekrar ele alınmalı, büyükşehir sınırlarında mahalle olan köylerin dönüşümü ve ıslahı çalışmaları ayrıca planlanmalı, diğer illerimizde köylerin geliştirilmesi ve ıslahı ile ilgili projeler, köyleri yaşanabilir merkezler haline dönüştürecek özelliklerde geliştirilmeli ve bu amaçla kırsal dönüşüm projeleri uygulanmalı.

Tarım arazilerinin parçalanmasının önlenmemesi durumunda 2023'te Türkiye'nin ortalama işletme büyüklüğü 5 hektarın altına düşecektir.

Tarım arazilerinin miras yoluyla daha fazla bölünmesinin önüne geçecek Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasa Tasarısı, Türk tarımının önünü açacak, tarımsal araziler, miras hukuku bakımından 'bölünemez eşya' niteliği kazanacak ve bu durum tapu kütüğüne işlenecektir.”

Bütün bu değerlendirmelerin ışığında kalkınmanın ve ilerlemenin samimi olmakla doğru orantılı olması gerekliliği unutulmamalı.

Türkiye ve en verimli iki ovasına sahip Samsun bunu hak ediyor.

Sonuna kadar hem de...

YORUMLAR
DİĞER YAZILARI