GÜNDEM
Giriş Tarihi : 11-08-2020 16:37   Güncelleme : 11-08-2020 16:37

ZABITA VE BELEDİYE MEMURU ALINACAK

Zabıta memuru ve belediye memuru alımı başvurusu başladı.

ZABITA VE BELEDİYE MEMURU ALINACAK

İki şehirde belediye başkanlıkları bünyesine 3 kadroda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile Osmangazi Belediyesi ve Karatay Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak kamu personeli alımında başvuru bilgileri haberimizde.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Karatay ve Osmangazi Belediyesi tarafından yayımlanan personel alımında başvuru genel koşullarına yer verildi:

-Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

KADRO DAĞILIMI ve BAŞVURU

Karatay Belediyesi memur alımı şu şekilde:

Adaylar başvurularını aşağıdaki evraklarla yapacak.

1- Başvuru Formu ile başvuruda bulunulacaktır.

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Zabıta alımı başvurusu şahsen belediyeye 14 Ağustos tarihine kadar alınacak. 

Osmangazi Belediyesi Memur Alımı