Gündem
Giriş Tarihi : 14-03-2021 16:37

TAŞERONA 6 BİN TL'LİK ÖDEME

Kadrodan sonra yüzdelik dilim kaybına uğrayan taşeronlar için sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Yüzdelik dilim dolayısıyla mahkemeye başvuran taşeron işçi için mahkeme 6 bin 237 lira ödeme almasına karar kıldı.

TAŞERONA 6 BİN TL'LİK ÖDEME
"

Çalıştığı kurumda kadroya geçtikten sonra yüzdelik dilim ödemeleri yapılmayan işçiler , iş mahkemelerinin yolunu tuttu. Bir işçi ödenmeyen yüzdelik dilim ödemesinin tahsili için Gebze 8. iş mahkemesine başvurdu.

İş Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı ve davacı haklı bulundu ve ödenmeyen yüzdelik dilimlerin ödenmesine karar verildi.Davanın kabul edildiğinin belirtildiği karar metninde "Ücret alacağı olarak 6 bin 237 lira brüt alacağın, 500 lirasının dava atarihinden, bakiyesinin ıslah tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi iel birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine Dair: Kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek istinaf başvuru dilekçesi ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı açıkça okundı, usulen anlaşıldı. 20/03/2021."

Kaynak: Kamu Bülteni

AdminAdmin