Gündem
Giriş Tarihi : 02-03-2021 16:25

SAMSUN'DA KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ AÇİKLANDI

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında 02/03/2021 tarihinde Samsun'da Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili kararlar görüşüldü.

SAMSUN'DA KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ AÇİKLANDI
"

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nca, Covid-19 salgınının ülkemizde il il yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen kriterlerdeki risk durumuna göre iller, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılmıştır. Taşıdığı riske göre gruplandırılan illerin “Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci”nde uygulayacağı temel usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu tarafından belirlenmiş ve İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili genelgesiyle duyurulmuştu.

SAMSUN ÇOK YÜKSEK RİSK GRUBUNDA!

İlimiz, yapılan değerlendirmeler sonucunda “çok yüksek” risk grubunda yer aldığından, İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili genelgesi doğrultusunda Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıdaki konularda yeni tedbirler alınma ihtiyacı doğduğu ve bu tedbirlerin 02/03/2021 tarihinden (bugünden) itibaren uygulanmasına karar verildi.

Bu kapsamda;

- Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 01/12/2020 tarih ve 133 sayılı toplantısında ve daha sonra 15/12/2020 tarih ve 137 sayılı toplantısında ve 16/01/2021 tarih ve 03 sayılı toplantısında belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

- Sokağa çıkma kısıtlamasının;

Hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında devam etmesine,

Hafta sonlarında ise; İlimiz “çok yüksek risk” grubunda olduğundan Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arası ve Cumartesi 21.00’den başlayarak Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına,

İlimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına,

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak;

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma sürelerinin 3 saatten 4 saate çıkarılmasına,

Bu sürenin 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için 10:00-14:00 saatleri arasında uygulanmasına,

20 YAŞ ALTI YÜZ YÜZE SINAVLARDA KISITLAMADAN MUAF TUTULACAK

20 yaş altı vatandaşlarımız için ise 14:00-18:00 saatleri arasında uygulanmasına,

Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

YEME-İÇME YERLERİNDE SADECE PAKET SERVİS YA DA GEL-AL

Çok yüksek risk grubunda yer alan ilimizde bulunan yeme içme yerlerinin (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.), 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine, iş yeri içerisinde hizmet sunamamalarına,

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmasına devam edilmesine,

NİKAHLARDA KATILIMCI KAPASİTESİ 50'Yİ GEÇMEYECEK!

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine,

KURUMLARDA DÜZENLENECEK ETKİNLİKLERE ERTELEME

Yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin ertelenmesine,

Denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına,

ORGANİZASYONLAR İÇİN EN AZ 3 GÜN ÖNCE VALİLİK/KAYMAKAMLIKLARA DİLEKÇE İLE BİLGİ VERİLECEK

Nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına,

KAMUDA MESAİ SAATLERİ

 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatlerinin tüm Türkiye’de normale döndürülmesine, bu kapsamda ilimizde kamuda mesai saatlerinin 08:30-12:30 / 13:30-17:30 şeklinde uygulanmasına, (Valiliğimizce gerek görülmesi halinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir.) 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

ALINAN KARARLARA UYMAYANLARA CEZA!

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, toplantıya katılan üyeler ile birlikte karar verildi.

AdminAdmin