GÜNDEM
Giriş Tarihi : 18-08-2020 10:55   Güncelleme : 18-08-2020 10:55

KADROLU KAMU İŞÇİSİ ALINACAK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne kadrolu kamu işçisi alımı için başvuru işlemleri başladı.

KADROLU KAMU İŞÇİSİ ALINACAK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin resmi internet sayfası ve Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda, üniversiteye hasta bakımı ve temizliği hizmetleri işlerinde çalıştırılacak en az ortaöğretim mezunlarından kadrolu işçi alınacağı bildirilmiş, başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş , 35 yaşından gün olmamış gerektiği ayrıca başvuru genel ve özel şartlarının tamamını yerine getirmesi gerektiği kaydedilmişti. Resmi duyuruda başvuru genel şartları da yer almıştı.

Buna göre başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar aşağıdaki gibi oldu: 

 Türk vatandaşı olmak.
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.
Askerlik ile ilişiği olmamak.
İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.( Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan
adresleri dikkate alınır.)
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa
karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm
olmamak.
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde
suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.
Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle ilgili dal ya da dallarından mezun olmak.
Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen meslek kollarına başvuru yapacaklardır.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı
olmak.

BAŞVURU TARİHLERİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne 50 kadrolu kamu işçisi alımı için başvurular 21 Ağustos tarihine kadar İŞKUR resmi internet sayfasından ya da alo 170 hattından alınacak.