EKONOMİ
Giriş Tarihi : 13-02-2021 17:17   Güncelleme : 13-02-2021 17:17

BAŞVURULAR İŞKUR'DAN BAŞLIYOR

Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvurusu başlıyor.

BAŞVURULAR İŞKUR'DAN BAŞLIYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda farklı illerde istihdam etmek üzere kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere yapılacak 115 işçi alımında adaylar iki kadroda istihdam edilecek.

ALIM YAPILAN İLLER VE KADROLAR

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır, Ağrı

Beden İşçisi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya, Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı

BAŞVURU BİLGİLERİ

Güvenlik görevlisi alımı şartları şu şekilde:

i. En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,

ii. 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

iii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,

iv. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

v. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak