GÜNDEM
Giriş Tarihi : 14-09-2020 16:22   Güncelleme : 14-09-2020 17:48

6 BİN İNFAZ KORUMA MEMURU ALINACAK

CTE infaz koruma memuru alacak. İşte şartlar.

6 BİN İNFAZ KORUMA MEMURU ALINACAK

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü , önümüzdeki günlerde 10 bin kamu personeli alımı yapacak. Farklı kadrolara yapılması beklenen kamu personeli alımında en fazla sayı infaz koruma memuru kadrosuna verilecek.  On binlerce aday ise infaz koruma memuru alımı başvuru şartlarını ve ilan tarihini araştırmaya başladı. 

Biz de Kamubulteni.com olarak bu yazımızda infaz koruma memuru (İKM) alımında başvuru bilgilerine yer verdik. İlanlar yayımlanıyor.

5-6 BİN ALIM BEKLENİYOR

İnfaz koruma memuru, mübaşir, katip, hizmetli, sosyal çalışmacı, şoför ve destek personeli gibi kadrolara 10 bine yakın personel alımı yapılacak. Bu kadrolar arasında en fazla alım zabıta katibi ve infaz koruma memuru kadrolarına olacak.

 İKM kadrosuna ise 5-6 bin alım yapılması bekleniyor. 

BAŞVURU ŞARTLARI

İKM alımında başvuru şartları şu şekilde :

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,  

- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya  askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

- Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

- Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

- Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;  Merkezî sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak 

- Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  

- Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

- Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)